ref # 1802

print
R 19 500 000 (977 443 EUR*)

select a 2nd currency

mortgage calculator

± 1539 ha

Property Features
Fence
Irrigation System

WATER RICH FARM IN THE KLEIN KAROO

Hierdie 1539ha plaas is geleё in die Uniondale distrik.
Die plaas word verkoop as ‘n lopende saak en sluit implemente, trekkers ens. 0,65 ha onder perske bome, 3,8ha almandes, 2,5ha nektariens, 190ha droŃ‘lande en die res is Klein Karoo veld.

Verbeteringe bestaan uit 'n indrukwekkende Kaap Hollandse herehuis, skure en 'n pakhuis.

2.4m Wildheinings aangebring aan die noordekant en gedeelte van die oostekant vir 4,3km e naan oostekant vir 3,9km. Die res van die grensheining is toegespna met ‘n 1,3m sifheining, Plaas het 11 kampe wat ook met 1,3m sifheining toegespan is. Kampe het natuurlike waterbronne vir veesuipings.

Elektrisiteit is van 25kVa Eskom kragpunt. Water – 2 fonteine (geen pompe nodig) genoeg vir 60ha gravitasie besproeiing.


This 1539ha farm is located in the Uniondale district.
The farm is sold as a going concern and includes implements, tractors etc. 0.65 ha under peach trees, 3.8ha almonds, 2.5ha nectarines, 190ha drylands and the rest is Klein Karoo field.

Improvements consist of an impressive Cape Holland manor, barns and a warehouse.

2.4m Game fences installed on the north side and part of the east side for 4.3km and to the east side for 3.9km. The rest of the boundary fence is strung with a 1.3m sieve fence. The farm has 11 camps which are also strung with 1.3m sieve fence. Camps have natural water sources for livestock drinking.

Electricity is from a 25kWa Eskom power point. Water – 2 fountains (no pumps needed) enough for 60ha gravity irrigation.

  • Cape Dutch-style manor house
  • Farm sheds
  • Packhouse
  • Peaches, almonds and nectariens
  • Eskom power
  • Gravitation irrigation


Message Agent