ref # 1909

print
R 47 500 000 (2 380 952 EUR*)

select a 2nd currency

mortgage calculator

± 400 ha

Property Features
Irrigation System
Scenic View
Staff Quarters
Water Included

KLEIN-KAROO - ±400 HA IRRIGATION LUCERN FARM

This farm borders on the Western side of Oudtshoorn. 309 Ha is under irrigation of which 240 ha is under lucern and the rest is under wheat as a good rotational crop. The farm also produces lucern seed.

The farm has cattle feeding lots for approximately 800 head of cattle. The farm houses a large factory that produces lucern pellets.

The water on the farm is comes from the following sources: It falls under the Stompdrift Kammanasie State Water Scheme, has 2 water canals out the Grobbelaars River, pumping rights out of the Olifants River as well as pumping rights out of the sewerage scheme of Oudtshoorn. There is 1 catchment dam and 1 x10 ha pivot.

The developments on the farm comprises the following:
• 22 Workers houses
• 4 Residential homes
• Office building
• Various open side sheds for the storage of lucern bales
• Various closed side sheds
• The staff is currently made up of 26 farm workers and 3 farm managers.

This farm is a sight to behold – with its ample water supply and green lucern lands to the beautiful main home that was built in the ostrich era!


KLEIN KAROO – ±400 HA PRAGTIGE LUSERN BESPROEIINGS PLAAS

Die plaas grens aan die Westekant van Oudtshoorn. 309 Ha onder besproeiing waarvan 240 ha onder lusern is – die res is onder koring vir wisselbou en produseer ook lusernsaad.

Daar is beesvoerkrale vir ongeveer 800 beeste sowel as ‘n groot lusernpil voerfabriek om sy eie lusern te verwerk.

Die plaas se verskeie waterbronne is soos volg:
• Dit val onder die Stompdrift Kammanasie Staats Waterskema
• 2 Slote uit die Grobbelaarsrivier
• Pomp regte uit die Olifantsrivier
• Pomp regte uit die rioolskema van Oudtshoorn
• 1 Opgaar dam
• 1 x10 ha spilpunt

Die verbeteringe bestaan uit 22 Arbeidershuise, 4 woonhuise, kantoorgebou, verskeie oop store vir berging van lusernbale en verskeie toestore. Daar is tans 26 arbeiders en 3 plaasbestuurders op die plaas.

Die plaas is ‘n lushof om te aanskou met sy baie water en sy groen lusernlande. Die hoofhuis is ‘n pragtige huis uit die volstruis bloei tydperk!

  • Water rich farm
  • Lucern under irrigation
  • Lucern pellet factory
  • Beautiful main home + 3 others
  • 22 Workers houses
  • Open and closed side sheds


Message Agent